Oferowane usługi:

- Doradztwo podatkowe
- Pomoc prawno - podatkowa
- Obsługa kontroli skarbowych
- Pomoc w wyborze formy opodatkowania
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych
- Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
- Rozliczenie ryczałtu podatkowego i karty podatkowej
- Kadry i płace
- Obsługa rozliczeń z ZUS
- Roczne zeznania podatkowe